Fagerströmův test závislosti na nikotinu (FTND)

Tento test slouží k velmi rychlému a dobře vypovídajícímu určení míry závislosti na nikotinu. Sestavil ho Švéd Dr. Karl Fagerström, který se řadí mezi největší kapacity ve výzkumu důsledků kouření. Náš test vychází z upravené verze z roku 1991 a navíc je rozšířen o popisy jednotlivých kategorií kuřáků.

Jak dlouho po probuzení si obyčejně zapálíte cigaretu?
do 5 minut
6-31 minuta
31-60 minuta
po 60 minutách
Je pro Vás obtížné nekouřit na místech, kde je to zakázané?
Ano
Ne
Které cigarety jste nejméně ochotni se vzdát?
první ranní
kterékoliv jiné
Kolik cigaret vykouříte za den?
1-10
11-20
21-30
31 a více
Kouříte více ráno po probuzení, než v ostatní denní dobu?
Ano
Ne
Kouříte, i když jste nemocní a upoutáni na lůžko?
Ano
Ne

V testu závislosti jste dosáhli tohoto výsledku:


Velmi nízká nebo žádná závislost (0–2 z 10)

Vaše závislost na nikotinu je buď žádná nebo velmi nízká. Abstinenční příznaky jsou zatím velmi slabé a vyskytují se zřídka. K odvykání kouření nepotřebujete žádnou pomoc ani náhradní nikotinovou léčbu. Začněte s ním, dokud se vaše závislost nezvýší.

Nízká závislost (3–4 z 10)

Vaše závislost na nikotinu je stále ještě poměrně nízká, avšak začínáte již čelit některým abstinenčním příznakům. Tento stupeň závislosti je hraniční pro relativní snadnost odvykání. Začněte tedy odvykat, neboť později to již bude jen těžší. Prozatím byste měli vystačit se slabou náhradní nikotinovou léčbou.

Střední závislost (5 z 10)

Jste závislí na nikotinu. Běžně se u vás objevují abstinenční příznaky. Začněte ihned s odvykací kůrou, neboť na tomto stupni již reálně hrozí vznik zdravotních problémů způsobených kouřením. Pro odvykání vám poslouží silnější náhradní nikotinová léčba. Zkuste to, dokud není pozdě.

Vysoká závislost (6–7 z 10)

Vaše závislost na nikotinu je vysoká. Kouření přestáváte mít pod vlastní kontrolou. Kromě častých abstinenčních příznaků máte vysoké riziko vzniku onemocnění souvisejících s kouřením. Pravděpodobnost úspěšného odvykání je bohužel poměrně nízká. Budete k němu pravděpodobně potřebovat silnou náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc. Mějte tedy silnou vůli a pokuste se začít odvykat ještě dnes.

Velmi vysoká závislost (8–10 z 10)

Jste velmi vysoce závislí na nikotinu. Nad kouřením nemáte kontrolu, ono má pod kontrolou vás. Čelíte velmi vysokému riziku vzniku onemocnění souvusejících s kouřením. Pravděpodobnost úspěšného odvykání je velmi nízká, neboť máte nepříjemné abstinenční příznaky. Hrozí vám úzkosti, deprese a sklony k alkoholu. K odvykání nutně potřebujete nejsilnější náhradní nikotinovou léčbu a odbornou pomoc. Nevzdávejte se a zkuste ihned začít odvykat.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!